X
تبلیغات
اکسیژن درمانیO2Therapy

به سوی دانش پزشکی

وبلاگی به سوی آینده ای برتر

توضيحات
سایر ابزارها


 RSS 

POWERED BY
BLOGSTU.COM

اکسیژن درمانیO2Therapy

در اکسیژن درمانی ، گاز اکسیژن را با فشار بیش از آنچه در اتمسفر محیطی وجود دارد(21%) به بیمار میدهند.

هیپوکسمیHypoxemia عبارتست از کاهش اکسیژن درخون.
هیپوکسیHypoxia عبارتست ازکاهش اکسیژن در بافتها.
O2Saturation (O2sat ) عبارتست ازمقدار اکسیژنی که
بصورت ترکیب با هموگلوبین در خون حمل میگردد.
مقدار نرمال o2sat ،95-99% میباشد.
Pao2 عبارتست از اکسیژن خون شریانی ،مقدار نرمال آن 80-100%  میباشد.
 
Fio2 (Friction.Inspiration.O2 )عبارتست از غلظت اکسیژن دمی.
استاد اصول و فنون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی استاد مومنی

موضوع : | بازدید : 122
+ نوشته شده در  يکشنبه 27 فروردين 1391ساعت 21:18  توسط mollazadeh 
All Rights Reserved.